• SILNÉ SLOVENSKO

  V SILNEJ EURÓPE
FAKTY O VLÁDE ROBERTA FICA
194 €
194,25 eur
sú minimálne odvody živnostníka, ktoré musí každý mesiac odviesť.
Každý piaty
375 978
nezamestnaných na úradoch práce. Prácu nemá každý piaty z nás.
2011
2012
2013
ŠTÁTNY DLH
neustále rastie. Ficove dlhy zaplatia naše deti.
EUROFONDY
čerpáme iba na 61%. Tretina projektov je nenávratne stratená.
SPRÁVY
SDKÚ-DS

KTO SME

Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana je politickou stranou usilujúcou sa o politickú spoluprácu ľudí dobrej vôle, predovšetkým kresťanských demokratov a liberálov.

Vo svojej činnosti sa usiluje o demokratické usporiadanie verejného života na Slovensku.

Vychádza pritom z humanistických ideálov, z kresťanskej zodpovednosti za život a z demokratického presvedčenia o práve každého jednotlivca spoluurčovať jeho usporiadanie.

ČO CHCEME
 • ZNÍŽIŤ DANE
  Nízke dane považujeme za základ zdravej ekonomiky a tvorby pracovných miest.
 • SPRAVODLIVÝ SYSTÉM
  Najlepšia sociálna politika je príjem z vlastnej práce.
 • VYMENIŤ FICA
  Slovensko potrebuje pohnúť sa vpred, a to Robert Fico nezvláda.
KONTAKTUJTE NÁS
Image verification
NAŠE KONTAKTY

Ústredná kancelária SDKÚ-DS

Šancová 70

811 05 Bratislava

Tel.: +421 915 982 625

Email: sdku-ds@sdku-ds.sk