Sviatok Sedembolestnej Panny Márie je o výzve

SDKÚ-DS si ctí naše historické korene, zároveň však rešpektuje postoje a názory ľudí iných náboženstiev či ľudí bez vierovyznania. Sloboda prejavu, náboženského vyznania a vzájomný rešpekt sú totiž základnými piliermi nášho štátu.

Dnešný sviatok je o výzve.

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie, ktorý dnes na Slovensku slávime, je odkazom na naše kresťanské hodnoty. Zároveň môže byť inšpiráciou ako prekonávať každodenné osobné, ale aj celospoločenské problémy.

 

„Dnešný deň je významným sviatkom pre slovenských katolíkov. Zároveň však môže byť inšpiráciou aj pre ľudí iných vierovyznaní či bez vierovyznania. Príbeh Panny Márie, či sa už naň pozeráme cez náboženskú alebo historickú optiku, môže byť inšpiratívny pre každého jedného z nás. Napriek všetkým problémom, ktorým musela čeliť, sa nikdy nevzdala. Preto by mal byť dnešný deň nielen o hľadaní paralely medzi jej životom a ťažkosťami, ktorým čelil v minulosti slovenský národ. Sviatok Sedembolestnej Panny Márie môže byť zároveň výzvou prekonávať každodenné osobné, ale aj spoločenské problémy,“ uviedol za SDKÚ-DS politológ Filip Lackovič.

Slovensko je súčasťou západnej civilizácie, ktorej hodnoty boli postavené na antickej filozofii, rímskom práve a kresťansko-judaistickom hodnotovom základe. Práve kresťanstvo prinieslo našej civilizácii princípy rovnosti a slobody, aj keď je nutné priznať, že ich aplikácia do života bola niekedy neprimerane dlhá.

SDKÚ-DS si ctí naše historické korene, zároveň však rešpektuje postoje a názory ľudí iných náboženstiev či ľudí bez vierovyznania. Sloboda prejavu, náboženského vyznania a vzájomný rešpekt sú totiž základnými piliermi nášho štátu.

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie je odkazom na naše kresťanské historické dedičstvo i súčasťou našej tradície.

Pútnické miesto Šaštín zohrávalo od 16. storočia mimoriadnu úlohu v duchovnom živote celej monarchie a v 19. a 20. storočí sa postupne stalo aj zdrojom posilňovania národného vedomia Slovákov.

KONTAKTUJTE NÁS
Image verification
NAŠE KONTAKTY

Ústredná kancelária SDKÚ-DS

Šancová 70

811 05 Bratislava

Tel.: +421 915 982 625

Email: sdku-ds@sdku-ds.sk