Pred 98-mi rokmi sme sa stali moderným národom

„Prvá Československá republika bola modernou demokratickou a slobodnou krajinou. Jej vznikom sme sa zaradili medzi vyspelé národy sveta. Žiaľ, obdobie fašizmu, komunizmu a mečiarizmu výrazne spomalilo náš rozvoj a napredovanie. No bol to práve vznik Československa, ktorý nám umožnil mať dnes samostatný štát, ktorý je plnohodnotným členom európskych a transatlantických štruktúr. To našim občanom umožňuje slobodný výber povolania, cestovania a dáva im predpoklady zvýšiť kvalitu svojho života,“ uviedol prvý podpredseda SDKÚ-DS Milan Roman.

Vznik prvej Československej republiky v roku 1918 bol zlomovým momentom v našich národných dejinách. Vďaka nemu sa obyvatelia nového štátu stali plnohodnotnými občanmi vyspelého a demokratického sveta.

„Prvá Československá republika bola modernou demokratickou a slobodnou krajinou. Jej vznikom sme sa zaradili medzi vyspelé národy sveta. Žiaľ, obdobie fašizmu, komunizmu a mečiarizmu výrazne spomalilo náš rozvoj a napredovanie. No bol to práve vznik Československa, ktorý nám umožnil mať dnes samostatný štát, ktorý je plnohodnotným členom európskych a transatlantických štruktúr. To našim občanom umožňuje slobodný výber povolania, cestovania a dáva im predpoklady zvýšiť kvalitu svojho života,“ uviedol prvý podpredseda SDKÚ-DS Milan Roman.

Vznik Československa umožnil Slovákom o dva dni neskôr v Martinskej deklarácii verejne deklarovať svoju nezávislosť od Uhorska. Bol to jeden zo základných dokumentov zrodu Československa a týmto samostatným štátoprávnym aktom sa Slováci prihlásili k spoločnému štátu s Čechmi.

Dnes je dôležité zdôrazniť, že bez vzniku Československa v roku 1918 by dnes Slovenská republika, ako ju poznáme, zrejme neexistovala. Práve vznik Československa vytvoril predpoklady pre rozvoj národov žijúcich na jeho území a vytvoril priestor pre existenciu oboch nástupníckych štátov.

Naša spoločná história, trvajúca sedemdesiat rokov, vytvorila unikátne vzťahy medzi oboma krajinami.

Pred 98-mi rokmi sme sa stali moderným národom
KONTAKTUJTE NÁS
Image verification
NAŠE KONTAKTY

Ústredná kancelária SDKÚ-DS

Šancová 70

811 05 Bratislava

Tel.: +421 915 982 625

Email: sdku-ds@sdku-ds.sk