Spravodlivé Slovensko

Program SDKÚ-DS

Symbolicky 17. novembra 2012 prijala SDKÚ-DS programové východiská, v ktorých uvádza programové hodnoty z ktorých vychádza, a ktoré chce presadzovať.

Prioritami sú:

 • znižovanie daňového a odvodového zaťaženia
 • presadzovanie spravodlivej rovnej dane
 • sporenie na dôchodky
 • podpora strednej vrstvy
 • ochrana rodiny a podpora pracujúcich rodín s deťmi
 • podpora živnostníkov a zlepšovanie podnikateľského prostredia, s dôrazom na rast zamestnanosti
 • poriadok a bezpeènosś, prístup k spravodlivosti, vymáhateľnosť práva a boj proti korupcii
 • spravodlivý sociálny systém, ktorý solidarizuje so slabými a znevýhodnenými, ale zároveò motivuje k práci
 • slobodný výber vzdelávania, sociálnej a zdravotnej starostlivosti
 • viac kompetencií, ale aj peňazí pre samosprávy štíhla a efektívna správa štátu
 • moderné vlastenectvo a dôsledná obrana záujmov našej vlasti

Program na stiahnutie:

Spravodlivé Slovensko
KONTAKTUJTE NÁS
Image verification
NAŠE KONTAKTY

Ústredná kancelária SDKÚ-DS

Šancová 70

811 05 Bratislava

Tel.: +421 915 982 625

Email: sdku-ds@sdku-ds.sk