Martin Zaťovič

Člen revíznej komisie

Do aktívnej politiky som vstúpil v roku 2006 ako člen miestneho zväzu v mestskej časti BA-Dúbravka. Od roku 2016 som krajským predsedom SDKÚ-DS. V rokoch 2006-2010 som bol poslancom Miestneho zastupiteľstva v Dúbravke, v rokoch 2009-2013 poslancom zastupiteľstva BSK. V roku 2013 ma občania opäť zvolili do zastupiteľstva BSK a v začiatkom roku 2014 som sa stal podpredsedom BSK (bez nároku na mzdu). V rokoch 2010-2014 som zastupoval Dúbravku v Mestskom zastupiteľstve hl.mesta SR Bratislava.

15.11.2014 som sa po úspešných voľbách stal starostom MČ Bratislava – Dúbravka.  Mimo politky som stredoškolský pedagóg matematiky a geografie na bratislavskom gymnáziu, na ktorom som bol aj zástupcom riaditeľa školy.

Martin Zaťovič
KONTAKTUJTE NÁS
Image verification
NAŠE KONTAKTY

Ústredná kancelária SDKÚ-DS

Šancová 70

811 05 Bratislava

Tel.: +421 915 982 625

Email: sdku-ds@sdku-ds.sk