Tibor Maťaš

Člen revíznej komisie

Do politického života som sa aktívne zapojil v roku 1996 ako podpredseda miestnej organizácie Demokratickej únie. V roku 2000 po zlúčení sa so Slovenskou demokratickou a kresťanskou úniou som sa stal miestnym predsedom, neskôr okresným predsedom a následne aj predsedom Banskobystrického regionálneho zväzu. Dlhé roky pracujem ako člen sekcie vzdelávania. V rokoch 2002 až 2006 som pôsobil ako poslanec mestského zastupiteľstva.


Celý svoj profesionálny život sa venujem školskej problematike z pohľadu výchovno-vzdelávacieho, koncepčného, systémového a legislatívneho. Pracoval som v školstve ako vychovávateľ, učiteľ, zástupca riaditeľa, riaditeľ, vedúci odboru školstva a prednosta školského úradu.

Tibor Maťaš
KONTAKTUJTE NÁS
Image verification
NAŠE KONTAKTY

Ústredná kancelária SDKÚ-DS

Šancová 70

811 05 Bratislava

Tel.: +421 915 982 625

Email: sdku-ds@sdku-ds.sk