Jana Dubovcová

poslankyňa NR SR
Meno a priezvisko:
JUDr. Jana Dubovcová
poslankyňa NR SR
Narodená:
22.6.1952
Bydlisko:
Banská Bystrica
Povolanie:
právnička
Ústredná kancelária SDKÚ-DS
Ružinovská 28, 827 35 Bratislava
Tel.: +421-2-43414102-05,
Fax: +421-2-43414106